Ashishanand Lok Kalyan Cheritable Trust
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ||                 ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात् ||                 ऊँ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविन्दाये नमो नमः ||                

Upcoming Events

संगीतमय भागवत कथा सत्संग महोत्सव

9 अप्रेल 2015 से 17 अप्रेल 2015
कथा स्थल

औरंगाबाद, बिहार
समय सायं 6 बजे
से
रात्रि 9.30 बजे
तक

Recent Events